O nas

Narodowy Instytut Kształcenia to instytucja szkoleniowa zarejestrowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 23 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego. Jesteśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017.

Kilka słów o nas

Zajmujemy się propagowaniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wielu dziedzin. Proponowane przez nas kursy i szkolenia internetowe przeznaczone są DLA KAŻDEGO, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętnościoraz zdobyć ciekawy ZAWÓD. Naszym celem jest inspirowanie ludzi do nieustannego rozwoju, doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz odkrywania własnych zasobów, możliwości i potencjału. 

Zawarte w kursach materiały są autorskimi programami dydaktycznymi, opracowanymi przy udziale specjalistów z poszczególnych dziedzin.