Kurs instruktora rekreacji ruchowej spec. narciarstwo zjazdowe

O kursie:

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI NARCIARSTWO ZJAZDOWE. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto są w pełni akceptowane w całej Unii Europejskiej. 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Narciarstwa, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych, w szkołach narciarskich oraz koloniach zimowych.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

narciarstwo-rekreacyjne-obrazek

Szczegóły kursu:

Uprawnienia

Instruktor narciarstwa zjazdowego

Tryb szkolenia

Online

Cena szkolenia

890zł

Informacje:

Zapisz się

Co musisz zrobić?

  1. ZAPISZ SIĘ, WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
  2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: „imię, nazwisko, rodzaj kursu”
  3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.
  4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.
  5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.
Program

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1. Kodeks Narciarski, Dekalog FIS, Narciarski Regulamin Sportowy.

2. Bezpieczeństwo w nauczaniu narciarstwa.

3. Organizacja pomocy w wypadkach narciarskich.

4. Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego.

5. Specyfika pracy z dziećmi.

6. Techniki narciarskie – systematyka oraz opis najważniejszych technik.

7. Charakterystyka dobrego instruktora.

8. Sprzęt narciarski – dobór oraz zasady przygotowania.

Warunki uczestnictwa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat
  • chcą otrzymać tytuł zawodowy Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe oraz legitymację instruktorską
Dokumenty

Cena szkolenia obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • certyfikat,
  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja)
Kontakt

Narodowy Instytut Kształcenia
ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok
NIP: 687 192 36 04
biuro.mojekursyonline@gmail.com
biuro@mojekursyonline.pl
tel. +48 790 357 747