Kurs instruktora kulturystyki + trener personalny

O kursie:

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu każdy uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia INSTRUKTORA KULTURYSTYKI oraz TRENERA PERSONALNEGO. Uzyskane dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Instruktora Kulturystyki oraz Trenera Personalnego, które pozwalają na pracę w siłowniach, klubach sportowych i rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, ośrodkach sportu i rekreacji. 

Upoważnia również do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Absolwent otrzymuje: legitymację Trenera Personalnego oraz legitymację Instruktora Kulturystyki, dwa zaświadczenia MEN kursu Trenera Personalnego i Instruktora Kulturystyki oraz dwa CERTYFIKATY ukończenia kursów, w języku polskim i angielskim. Dokumenty umożliwiają  podjęcie legalnej pracy  w Polsce oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest również wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00068/2017, co umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie dofinansowania przez Urząd Pracy na udział w szkoleniu.

Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfiakt, zaświadczenie oraz legitymację umozliwiającą podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

trener-personalny

Szczegóły kursu:

Uprawnienia

Instruktor kulturystyki + trener personalny

Tryb szkolenia

Online

Dokumenty

Zaświadczenie, certyfikat

Cena szkolenia

990zł

Informacje:

Zapisz się

Co musisz zrobić?

  1. ZAPISZ SIĘ, WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
  2. OPŁAĆ SZKOLENIE. Za pomocą sytemu płatności Przelewy24 lub zwykłym przelewem na nr konta: 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 w tytule wpisując: „imię, nazwisko, rodzaj kursu”
  3. UCZ SIĘ, ROZWIĄŻ TEST ORAZ NAPISZ PRACĘ ZALICZENIOWĄ.
  4. WYŚLIJ SKAN ZDJĘCIA.
  5. ODBIERZ SWOJE DOKUMENTY.
Program

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

1. Zarys historii snowboardu na świecie i w Polsce.

2. Ogólna charakterystyka terenów snowboardowych w Polsce.

3. Sprzęt snowboardowy, zasady jego przygotowania i konserwacji, ekwipunek snowboardowy.

4. Bezpieczeństwo w górach.

5. Organizacja pomocy w wypadkach snowboardowych.

6. Kodeks Snowboardowy, Dekalog FIS, Snowboardowy Regulamin Sportowy.

7. Charakterystyka ogólna konkurencji zjazdowych.

8. Organizacja zawodów snowboardowych na poziomie szkolnym.

9. Analiza techniki – podstawowe zagadnienia z techniki snowboardowej.

10. Systematyka i opisy technik snowboardowych, metodyka nauczania snowboardu.

Warunki uczestnictwa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

  • mają ukończone 18 lat
  • chcą otrzymać tytuł zawodowy Instruktora Sportu o specjalności Snowboard oraz legitymację instruktorską
Dokumenty

Cena szkolenia obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • certyfikat,
  • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja)
Kontakt

Narodowy Instytut Kształcenia
ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok
NIP: 687 192 36 04
biuro.mojekursyonline@gmail.com
biuro@mojekursyonline.pl
tel. +48 790 357 747